Kelios HTML 5.0 standarto naujovės

InternetasInterneto svetainės

0 • 5975 •

Pav.: Kelios HTML 5.0 standarto naujovės

Įdomūs ir naudingi HTML 5.0 elementai ir tinklapio struktūra

Puslapio struktūros elementai

 • section: Knygos skyriaus dalis ar dalis tame skyriuje, bet kas kas HTML 4 turi savo antraštę.
 • header: Puslapio antraštė; ne tas pats kas head elementas.
 • footer: Puslapio užbaigimas.
 • nav: Nuorodų į kitus puslapius sąrašas.
 • article: Nepriklausomas įrašas bloge, laikraštyje ir t.t..

Puslapio blokų elementai

 • aside: elementas atvaizduoja pastabą, užuominą, išnašą, kažką kas neįeina į pagrindinį turinį, tačiau turi papildyti jį.
 • figure: elementas atvaizduoja bloko lygio paveiksliuką, einantį kartu su užrašu.
 • dialog: atspindi pokalbį tarp kelių žmonių. HTML 4 standarte tam naudojamos DL, DD, DT žymės.

Inline elementai

 • mark: m žymė nurodo elementą, kuris yra kažkaip "pažymėtas", bet nebūtinai paryškintas.
 • time: elementas atvaizduoja tam tikrą laiką istorijoje.
 • meter: elementas atvaizduoja skaitinę reikšmę iš kažkokio skaitinio diapazono.
 • progress: elementas atvaizduoja proceso kitimo būseną, taip kaip progress eilutė grafinėje naudotojo sąsajoje.

Media elementai

 • video:
 • audio:

Interaktyvumas

 • details: elementas atvaizduoja tam tikras detales, informaciją, kuri gali būti nerodoma pagal nutylėjimą. Vienas iš detalių naudojimo atvejų gali būti išnašos.
 • datagrid: duomenų lentelės elementas, kuris gali būti atnaujimas tiek naudotojo tiek programos.
 • menu ir command: elementai skirti navigacijai, vienas "menu" turi savyje keletą "command", o command paspaudimas sąlygoja veiksmą.

Pamoka pateikta

Facebook