Keletas naudingų reguliariųjų išraiškų panaudojimo atvejų

InternetasInterneto svetainės

0 • 3678 •

Pav.: Keletas naudingų reguliariųjų išraiškų panaudojimo atvejų

Vienas iš dažnai ieškomų ir gana pageidaujamų praktikoje atvejų, kai turimame tekste norima pakeisti tekstines nuorodas į aktyvias, t.y. adresus užrašytus su http:///www.... jį pakeisti į [adresas]

$text = ereg_replace("[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]", "\\0", $text);

Jei reikia suformuoti SEO tinkančią nuorodą, labai padeda sekanti išraiška, kuri viską, kas yra ne tekstas, ne skaičiai ir ne "_", pakeičia į "-":

  $text = preg_replace("/[^a-z0-9_]/", "-", $text );

 

 

Pamoka pateikta

Facebook