Spalvų teorija

Įvairios pamokosKitos pamokos

0 • 23706 •

Pav.: Spalvų teorija

Terminai

 • Chromatiškumas (Chroma): Kaip grynas yra atspalvis lyginant su pilka spalva.
 • Įsisotinimas (Saturation): Atspalvio grynumo laipsnis.
 • Intensyvumas (Intensity): Atspalvio šviesumas ar išblukimas. Intensyvumą galima mažinti pridedant baltos arba juodos spalvos.
 • Skaistis (Luminance): Nurodo kiek šviesos atsispindi nuo spalvos. Atspalviai, savo sudėtyje turintys daugiau baltos turi didesnę atspindžio vertę.
 • Šešėlis (Shade): Atspalvis gaminamas pridedant juodos spalvos.
 • Atspalvis (Tint): Atspalvis gaminamas pridedant baltos spalvos.

Šešėlis ir atspalvis yra žodžiai, kurie nurodo atspalvio kitimą.

Adityvios spalvos

Jeigu dirbame su kompiuteriu, spalvos, kurias matome, yra sukuriamos naudojantis adityvių spalvų metodu. Aditivių spalvų maišymas prasideda nuo juodos (#000000) ir baigiasi balta (#FFFFFF); kuo daugiau spalvų yra pridedama, tuo rezultatas yra šviesesnis ir artėja prie baltos spalvos.

Substraktyvios spalvos

Kada mes maišome spalvas naudodami paint programą arba spausdimo metu, naudojame substraktyvių spalvų metodą. Substraktyvus spalvų maišymas reiškia, kad spalvos prasideda nuo baltos (#FFFFFF) ir baigiasi juoda (#000000); kai yra pridedama spalva, rezultatas tamsėja ir artėja prie juodos spalvos.

CMYK (cyan, magenta, yellow and key (black)) spalvų sistema yra naudojama spausdinimui.

Spalvos internetinėse svetainėse

HTML spalvos

HTML spalvos yra užrašomos šešioliktainiais skaičiais, trijų spalvų (RGB): Raudonos (Red), Žalios (Green) ir Mėlynos (Blue) rinkiniu.

Mažiausia spalvos reikšmė yra 0 (hex 00), didžiausia - 255 (hex FF);

Spalvos kodas užrašomas 3 skaičių poromis, užrašą pradedant # ženklu.

Spalva Spalvos HEX Spalvos RGB
  #000000 rgb(0,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
  #00FF00 rgb(0,255,0)
  #0000FF rgb(0,0,255)
  #FFFF00 rgb(255,255,0)
  #00FFFF rgb(0,255,255)
  #FF00FF rgb(255,0,255)
  #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #FFFFFF rgb(255,255,255)

Standartinės spalvos

World Wide Web Consortium (W3C) yra nustatę 16 pagrindinių spalvų pavadinimų naudojamų HTML ir CSS:

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow.

Norint nurodyti kitas spalvas patariama užrašyti jas šešioliktainiu kodu.

Tačiau daugelis interneto naršyklių palaiko apie 150 standartinių spalvos kodų:

AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, Azure, Beige, Bisque, Black, BlanchedAlmond, Blue, BlueViolet, Brown, BurlyWood, CadetBlue, Chartreuse, Chocolate, Coral, CornflowerBlue, Cornsilk, Crimson, Cyan, DarkBlue, DarkCyan, DarkGoldenRod, DarkGray, DarkGreen, DarkKhaki, DarkMagenta, DarkOliveGreen, Darkorange, DarkOrchid, DarkRed, DarkSalmon, DarkSeaGreen, DarkSlateBlue, DarkSlateGray, DarkTurquoise, DarkViolet, DeepPink, DeepSkyBlue, DimGray, DodgerBlue, FireBrick, FloralWhite, ForestGreen, Fuchsia, Gainsboro, GhostWhite, Gold, GoldenRod, Gray, Green, GreenYellow, HoneyDew, HotPink, IndianRed, Indigo, Ivory, Khaki, Lavender, LavenderBlush, LawnGreen, LemonChiffon, LightBlue, LightCoral, LightCyan, LightGoldenRodYellow, LightGrey, LightGreen, LightPink, LightSalmon, LightSeaGreen, LightSkyBlue, LightSlateGray, LightSteelBlue, LightYellow, Lime, LimeGreen, Linen, Magenta, Maroon, MediumAquaMarine, MediumBlue, MediumOrchid, MediumPurple, MediumSeaGreen, MediumSlateBlue, MediumSpringGreen, MediumTurquoise, MediumVioletRed, MidnightBlue, MintCream, MistyRose, Moccasin, NavajoWhite, Navy, OldLace, Olive, OliveDrab, Orange, OrangeRed, Orchid, PaleGoldenRod, PaleGreen, PaleTurquoise, PaleVioletRed, PapayaWhip, PeachPuff, Peru, Pink, Plum, PowderBlue, Purple, Red, RosyBrown, RoyalBlue, SaddleBrown, Salmon, SandyBrown, SeaGreen, SeaShell, Sienna, Silver, SkyBlue, SlateBlue, SlateGray, Snow, SpringGreen, SteelBlue, Tan, Teal, Thistle, Tomato, Turquoise, Violet, Wheat, White, WhiteSmoke, Yellow, YellowGreen

WEB saugios spalvos

Dar ne taip senai, kai kompiuteriuose buvo palaikoma tik 256 skirtingų spalvų, buvo pasiūlytas sąrašas iš 216 "WEB saugių spalvų", rezervuojant 40 sistemos spalvų.

Tai buvo padaryta siekiant užtikrinti, kad visuose kompiuteriuose šios spalvos būtų rodomos teisingai 256 spalvų paletėje.

Dabar tai nėra svarbu, nes daugelis kompiuterių gali rodyti milijonus įvairių spalvų. Tačiau čia yra sąrašas:

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Naudinga žinoti: WEB saugios spalvos ir tokios, kurių kiekvienos dedamosios abu skaitmenys sutampa, gali būti užrašomos 3 simboliais: FFF => FFFFFF; C30 => CC3300; ABF => AABBFF; 3E7 => 33EE77.

CSS (angl. Cascading Style Sheets) spalvos

CSS stiliai siūlo įvairias spalvų užrašymo galimybes

/* RGB modelis */
p { color: #C30 }    /* #rgb */
p { color: #FF0000 }   /* #rrggbb */
p { color: rgb(255,0,0) }  /* sveikų skaičių aibe 0 - 255 */
p { color: rgb(100%, 0%, 0%) } /* slankaus kablelio skaičių aibe 0.0% - 100.0% */
/* RGB su alfa kanalo palaikymo galimybe, nuo CSS3 */
p { color: rgba(255,0,0,0.5) } /* 0.5 permatomumo, pusiau permatomas */
/* HSL modelis, nuo CSS3 */
p { color: hsl(0, 100%, 50%) } /* raudona */
p { color: hsl(120, 100%, 50%) } /* žalia */ 
p { color: hsl(120, 100%, 25%) } /* tamsiai žalia */ 
p { color: hsl(120, 100%, 75%) } /* šviesiai žalia */ 
p { color: hsl(120, 50%, 50%) } /* pastelinė žalia */
/* HSL modelis su alfa kanalu */
p { color: hsla(120, 100%, 50%, 1) } /* žalia */
p { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.5) } /* pusiau permatoma žalia */
p { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.1) } /* labai permatoma žalia */

Spalvų ratas

Spalvų ratas yra vizualus spalvų išdėstymas pagal jų chromatinį santykį. Rato išdėstymas prasideda nuo pagrindinių atspalvių, išdėstytų tolygiai viena nuo kitos, toliau sukuriami perėjimai tarp pirminių naudojant antrines ir tretines spalvas.

Pirminės spalvos

Esminės spalvos, tokios, kurių negalima išgauti maišant kitas spalvas.

Antrinės spalvos

Šios spalvos išgaunamos maišant dvi pirmines spalvas.

Tretinės spalvos

Šitos yra išgaunamos maišant pirminius ir antrinius atspalvius.

Papildančios spalvos

Šios spalvos yra išsidėsčiusios priešinguose spalvų rato pusėse.

Atkreipkite dėmesį į tai, jog priešingos spalvos parinktos kartu sudaro

mirgėjimo efektą.

Analoginės spalvos

Šios spalvos spalvų rate yra išsidėsčiusios greta viena kitos.

Spalvų kombinacijos

Papildantis ryšys

Šios spalvos rate išsidėsčiusios viena prieš kitą.

Išsiskyręs papildantis ryšys

Vienas atspalvis ir du kiti vienodai nutolę papildantys atspalviai.

Dvigubas papildantis ryšys

Dviejų papildančių spalvų aibė; atstumas tarp pažymėtų papildančių spalvų porų sąlygoja bendrą kontrastą galutinėje kompozicijoje.

Analoginis ryšys

Tokios spalvos, kurios yra gretimos viena kitai spalvų rate.

Triados ryšys

Trys atspalviai vienodai nutolę vienas nuo kito spalvų rate.

Monochromatinis ryšys

Spalvos, kurios yra konkrečios spalvos atspalviai arba šešėliai.

 

Verta aplankyti

Pamoka pateikta

Facebook