Renkame Rubiko kubą 3x3x3

Įvairios pamokosKitos pamokos

0 • 147372 •

Pav.: Renkame Rubiko kubą 3x3x3

Šiandien stalčiuje radau savo seną užrašų knygutę, o ją vartydamas aptikau Rubiko kubo rinkimo instrukciją. Paėmiau namie turimą kubą ir pamėginau jį sudėti. Nepatikėjau, bet rankos dar atsiminė visas formules ir nereikėjo žiūrėti į užrašus. Gal tai ir ne pats geriausias rinkimo būdas, tačiau visai nenoriu jo prarasti ir mielai pasidalinsiu su visais norinčiais išmokti.

Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimai:

 • V - viršus
 • D - dešinė
 • K - kairė
 • P - priekis
 • G - galas
 • (+) pagal laikrodžio rodyklę
 • (-) prieš laikrodžio rodyklę
 • (V+ D-) reikškia, jog kubiko viršų sukame pagal laikrodžio rodyklę, po to dešinę jo pusę - prieš laikrodžio rodyklę.
 • Formulės sukamos tam tikro krašto atžvilgiu, pasirinktas kraštas laikomas prieš save (priekyje).

Taigi, renkame Rubiko kubą:

 • Renkame vieną spalvą: čia formulių nėra reikia tiesiog surinkti vieną kubiko pusę. Man labiausiai patinka pradėti nuo baltos. Pastebėjimas: turite surinkti ne tik vieną pusę, bet ir su ta puse besiribojantį "pirmą kubiko aukštą". Pradžioje sudėkite kryžių. Jo galuose parinkite tokius kubelius, kad jie sutaptų su šone esančiais viduriniais kubeliais. Vėliau surinkite visą baltą spalvą.

 

 • Turime surinkę pirmąjį aukštą ir atitinkamus centrinius kubelius. Nuo šiol surinktą spalvą (baltą) laikome apačioje. Dabar užpildysime antrąjį aukštą: tam reikia kubelius, tinkančius antrame aukšte, bet esančius viršuje, sukelti į šonus. Atitinkamą pusę, su kubeliu viršuje, laikome prieš save (čia: mėlyną):
  • Formulė, kai kubelį reikia įkelti į dešinį šoną: V+ D+ V+ D- V- P- V- P+
  • Formulė, kai kubelį reikia įkelti į kairį šoną (parodyta paveikslėlyje): V- K- V- K+ V+ P+ V+ P-

 

Taip užpildome visus 4 kampus "antrame aukšte". Jei kampas jau yra antrame aukšte, bet persisukęs

įkelkite į jo vietą, bet kurį kitą kubelį ir vėliau įstatykite jį teisingai.

 • Turime antąjį aukštą ir dabar suksime trečio aukšto vidurinius kubelius:
  •  Jei bent vienas vidurinis kubelis sutampa su šono spalva (čia: mėlynas) laikome jį gale. Toliau sukame: V+ P+ D+ V+ D- V- P- (kartoti kol visi centriniai kubeliai atitiks šone esančias spalvas)

 

 • Dabar suksime tol, kol visi kampiniai kubeliai taps "geri". "Geras" - toks kampas, kuris pagal spalvas tinka kampui, bet gali būti persisukęs ("geras" kampas parodytas paveikslėlyje). Jei yra tik vienas "geras" kampas, jį laikome kairėje (čia: priekis bus geltona spalva) ir sukame, jei ne, tiesiog sukame bet kurio šoninio krašto atžvilgiu (čia: geltono, mėlyno t.t.):
  • D- P- D+ G- D- P+ D+ G+ (galima kartoti)

Jei visi kampai yra "geri", formulę praleiskite. Kartais Rubiko kubas susisuka po šios formulės.

 • Kai visi kampai yra "geri", bet teisingai ar neteisingai susisukę, sukame paskutinę formulę:
  • D+ P- D- P+ (galima kartoti). Tai sunkiausias etapas, nes jo metu, spalvos, kurios jau buvo surinktos išsimaišo, tačiau, sukant teisingai, vėliau susideda visas kubikas.

Išsirinkite priekinį kraštą, jo dešinys viršutinis kampas turi būti persisukęs "geras" kubelis (laikykite jį prieš save). Tada sukite formulę tol, kol kampas viršaus atžvilgiu atsistos teisingai (žr.: šio punkto pirmą paveikslėlį). Kubiko spalvos susimaišys, nepergyvenkite! Toliau, nekeisdami priekinio krašto, nusukite viršų taip, jog kitas "geras", tačiau persisukęs kampas, atsidurtų viršutiniame dešiniajame kampe. Kartokite formulę.

 

Surinkus paskutinį kampą, susirinks ir Rubiko kubas.

 

Pamoka pateikta

Facebook