Paveldėjimas

ProgramavimasPHP

0 • 4138 •

Klasė gali paveldėti kitos klasės metodus ir kintamuosius, klasės aprašyme naudojant extends žodelį. Negalima paveldėti keletos klasių, klasė gali paveldėti tik tai vieną pagrindinę klasę.

Paveldėti metodai ir kintamieji gali būti perdengti, nebent tėvo klasėje esantis metodas apibrėžtas kaip final, perdeklaruojant juos tuo pačiu vardu kaip ir tėvo klasėje. Yra galimybė pasiekti perdengtus metodus ir statinius kintamuosius kreipiantis į juos su parent::

var;
    }
  }
?>
  
displayVar();
?>  

Pavyzdžio rezultatai:

Extending class
a default value

Pamoka pateikta

Facebook